Geloven

 

Na zijn analyse (zie Het leven) van onze postmoderne tijd geeft filosoof Herman De Dijn drie mogelijke houdingen tegenover deze verwarrende realiteit waaronder de houding van verzet: "Men verzet zich, vanuit restervaringen van transcendentie, tegen de postmoderne mentaliteit en haar ondraaglijke lichtheid en leegte. Dat is uiteraard niet alleen mogelijk in de religieuze sfeer; transcendentie is antropologisch gesproken ook in andere waardesferen aanwezig."

 

In zijn bekroonde boek 'Rituelen. Waarom we niet zonder kunnen' (2018) beschrijft filosoof De Dijn vier posities die vandaag terug te vinden zijn in de brede cultuur. Deze postmoderne religiositeit en spiritualiteit nemen evenwel vormen aan die mijlenver af staan van traditionele religiositeit en spiritualiteit. 

Zelf zin geven, zelf alles beheersen versus zin krijgen, zin ontvangen, iets erkennen, iets herkennen dat transcendent en onbeheersbaar is.

"We staan voor de keuze tussen twee soorten van rationaliteit: de rede die openstaat voor transcendentie of de rede die opgesloten blijft in de immanentie."

"Wat ‘overblijft’ van de moderne mentaliteit is het individuele en collectieve verlangen naar absolute beheersing en zekerheid. Dit verlangen is bereid wat dan ook te aanvaarden en wat dan ook te proberen om zich te kunnen realiseren."

Wij staan vandaag als samenleving voor enorme uitdagingen. Hoe pakken we dit aan? Mét een rede die openstaat voor transcendentie? Met een integrale rede, zoals paus-emeritus Benedictus het noemt?

Bent u geïnteresseerd? En wenst u dat dergelijke informatie in onze maatschappelijke discussies opgenomen worden? Neem dan contact met ons  op en klik op ACTIE.

 

 

Een voorbeeld van artikel:

Vincent Kemme van Biofides gaat in dialoog met filosoof Ignace Verhack n.a.v. ‘De mening van Ignace Verhack: Zonde van de archaïsche katholieke moraal’

Overwegingen door Mgr. Dr. Jan W.M. Hendriks

Interview met kardinaal Müller en George Weigel

Een voorbeeld van vorming:

Dr. Ryan T. Anderson over het verstaan van en reageren op ‘our transgender moment’ (1 uur).

Enkele voorbeelden van actie: 

Please Take Action Now - Msgr. Charles Pope  (22/02/2021)

“LGBT lobby groups do not want to “live and let live.” They want their interests to live and the interests of religious conservatives to die. They are playing to win. Religious conservatives must do the same.” (27/04/2021)

https://mariaeinspunktnull.de

De situatie waarin we nu zitten, is er niet overnacht gekomen maar is langzaam gegroeid. In 1993 schreef de heilige paus Johannes Paulus II zijn encycliek over de kerkelijke moraalleer Veritatis Splendor. In het deel ‘Onderwerp’ zegt hij: “ Maar vandaag (1993 dus) blijkt het nodig te zijn, over de zedenleer van de Kerk als geheel na te denken, met de duidelijke doelstelling om enkele fundamentele waarheden van de katholieke leer in herinnering te roepen, die in de huidige context het risico lopen, vervalst of ontkend te worden. Er is namelijk juist binnen de christelijke gemeenschap een situatie ontstaan die m.b.t. de zedelijke leer van de Kerk de verspreiding van allerlei twijfels en bezwaren van menselijke en psychologische, sociale en culturele, religieuze en ook in eigenlijke zin theologische aard heeft ervaren. Het gaat niet meer om beperkte en incidentele bezwaren, maar om het globaal en systematisch in twijfel trekken van de zedelijke leertraditie op grond van bepaalde antropologische en ethische opvattingen.”  

Reeds in 1993 was er al something rotten in the state of Belgium en het kerkvolk wordt er al 30 jaar in een bepaalde visie opgeleid. In een poging om het Belgische schisma alsnog te vermijden, heeft Mgr. Léonard een nieuw boek geschreven: Jean-Paul II, défenseur de la vérité. Pour mieux comprendre Veritatis Splendor (uitgegeven door Cercle de Belgique FONDATION JEAN-PAUL II)

.