Wij zijn geen politieke partij. Wij zijn geen lobbyisten. Wij zijn gealarmeerde rooms-katholieken. Wij willen, misschien een beetje zoals historicus David Engels in zijn boekje ‘Wat moeten we doen? Leven met de ondergang van Europa’ u enkel praktische tips geven voor uw persoonlijk leven.

Als voorbeeld vermeld ik zijn lijstje uit het boek want 'Leven met' en 'vertwijfeling' zijn goede woorden om onze gevoelens na de gebeurtenissen na 17 maart 2021 te beschrijven.

Wat moeten we doen? David Engels komt al snel tot 27 acties waaronder:

  • De twijfel overwinnen
  • Wees realistisch
  • Geef de staat op
  • Bouw een nieuwe samenleving op
  • Voed je kinderen op
  • Vervul je plicht
  • Wees tolerant, maar niet suïcidaal
  • Geloof
  • Lees, maar niet willekeurig
  • Overwin het links-rechtsdenken

Maar zo’n doordachte lijst kunnen we u vandaag niet aanbieden. Wat volgens ons nu het belangrijkste actiepunt is, is bewust worden dat ondanks alle media, ondanks de enorme stroom van berichtgeving toch niet alle informatie over zienswijzen, standpunten, manieren van denken, … tot bij u komt.

Wenst u hieraan mee te werken?  Neem contact met ons op via info@17maart2021.be