17maart2021

 

        NIEUWS !!!

        Bijna één jaar na de 'rebellie' van bisschop Bonny in België en na gelijkaardige acties in Europa heeft kardinaal Pell 

        de Congregatie voor de geloofsleer op 11 maart 2022 gevraagd om rechtstreeks in te grijpen en Kardinaal Hollerich 

        en bisschop Bätzing terecht te wijzen. Lees hier meer.

 

         Kardinaal Müller: "Ketterse bisschoppen mag men niet gehoorzamen." (18 maart 2022)

 

        Lees hier George Weigel over 'de broederlijke correctie' t.a.v. de bisschoppen (20 april 2022)

 

 

België, 17 maart 2021

“Ik voel plaatsvervangende schaamte voor mijn Kerk. Uit welke achterkamer komt dit? Paus buigt voor conservatieve krachten in Vaticaan. De Kerk discrimineert. Bisschop Bonny preekt rebellie. (…) “

Op 17 maart 2021 en de dagen daarna las u in de media uitgebreid over de revolte van de Belgische kerkleiding tegen de leer van de rooms-katholieke kerk. Los van het concrete thema van homoseksuele relaties werd het toen héél duidelijk: er zit iets serieus fout met de dialoog in ons land. Mensen denken en praten naast elkaar, niet met elkaar. Een deel van Gods volk had zelfs geen stem meer. De informatie die de burger kreeg, was heel geselecteerd en zeer bevooroordeeld. Dit belooft niet veel goeds voor de toekomst, want een democratie in een vurige, op de waarheid gebaseerde, gedeelde morele cultuur is absoluut vereist; zeker nu er beslissingen genomen worden die het leven van de generaties na ons fundamenteel zullen beïnvloeden.

Hier ligt het doel van deze website: op weg naar een dialoog, vertrekkend vanuit de waarheid. Hier leest u waarom het vandaag zo belangrijk wordt dat we weer goed met elkaar kunnen dialogeren, dat iedereen weet waarover de discussies gaan, zodat niemand de speelbal wordt van een elite.

Dit is een bescheiden, pril ontluikend initiatief in een zeer complexe wereld. Als u zich aangesproken voelt ... alle hulp is welkom! Klik hier op ACTIE.

Hier enkele elementen die ik op 17 maart NIET gelezen heb:

  • een beetje (historische) kadering is altijd zinvol
  • een discussie in de hoogste regionen
  • het schisma van de Vlaamse kerk
  • wat de kerk continu zegt
  • wat sommige zeggen is verwarrend
  • de gevoeligheid van het onderwerp voor de kerk
  • wetenschap of ideologie?
  • boven alles: de Liefde

Een beetje (historische) kadering is altijd zinvol

Tijdens de gebeurtenissen van 17 maart 2021 hebben we twee groepen mensen gezien: diegene die de kerk en haar leer kennen (en er al dan niet mee akkoord gaan) en die overgrote groep die ver van de kerk afstaat en met een minimum aan informatie een oordeel moest vellen. We moeten ons dan ook niet verbazen dat elk thema onmiddellijk leidt tot grote polarisatie, tot grote emotionaliteit in onze samenleving. Een polarisatie waar niemand wat aan heeft!

Een discussie in de hoogste regionen

‘Moderne’ ideeën inzake de mens en zijn seksualiteit worden vandaag gepromoot in de hoogste regionen. Seculiere organisaties zoals de Verenigde Naties, de EU, … werken volop hun agenda af: recht op abortus, homo-huwelijk, genderideologie, afbouw religieuze vrijheid,  … The Equality Act in de VS … Bent u van deze grote, zeer ingrijpende maneuvers op de hoogte? Het zou moeten om geen speelbal te worden van deze elite.

Over deze twee onderwerpen leest u meer op Het leven zoals het is.

Het schisma van de Vlaamse kerk

Luk Vanmaercke schreef op 6 april 2021 in Kerk & Leven: “De opschudding over het Vaticaan en homoseksuele relaties heeft een structureel gevolg: wat al jaren leefde onder de waterspiegel, is nu zichtbaar. (…) Dit is geen incident, het is een breuklijn.” Dit is natuurlijk hoe je het bekijkt. Filosoof Herman De Dijn schreef reeds in 2010 over de Vlaamse christenen en hun uitgesproken schisma en verwees hierbij naar het boek van Frans Verleyen van nog eens 15 jaren eerder over het stille schisma van de Kerk in Vlaanderen.

Het is dus al decennia duidelijk dat de Belgische kerkleiding het moeilijk heeft met de leer, op verschillende vlakken.  Maar “dit is een breuklijn,” hier stopt het voor Luk Vanmaercke. Is elke Kerk & Leven-abonnee hiervan op de hoogte? Begrijpt u dat de datum van 17 maart 2021 in de geschiedenisboeken kan gaan als de start van de afscheuring van de Belgische kerk van de rooms-katholieke kerk?

Wat de kerk continu zegt

“Wij zouden er eveneens aan willen herinneren, dat de regel die wij hebben bevestigd niet de onze is, maar dat zij ten diepste behoort tot de structuren van het menselijk leven, de menselijke liefde en de menselijke waardigheid; met andere woorden, dat zij is afgeleid van de wet van God.“ (Paus Paulus VI in 1968) Ook inzage het zegenen van het homoseksuele relaties stelt het recente antwoord van de Congregatie voor de Geloofsleer dat ze niet de bevoegdheid heeft, niet de bevoegdheid kan hebben, om seksuele relaties van mensen van hetzelfde geslacht te zegenen.

We zitten hier duidelijk met een denk- en werkwijze die de burger die enkel het continu gezigzag van de politiek kent maar moeilijk begrijpt. Hoe evolueert de leer van de kerk dan wel?

Wat sommige zeggen is verwarrend

We zijn vandaag allemaal zeer kritische mensen. Velen hebben alle vertrouwen in overheid, media, kerk,  … verloren. Het is daarom o zó belangrijk dat de dialoog eerlijk gebeurt. Want wat is nu eigenlijk de mening van paus Franciscus? In heel de berichtgeving werd een karikatuur gemaakt: de paus zegt dit niet, de paus staat hier niet achter, hier geeft de paus een andere (maar verborgen) boodschap, Rome trekt meer op Napels, enzovoort.

Deze jezuïet-paus heeft een eigen aanpak om de dialoog binnen de kerk te promoten. Maar dit laten overkomen als platte partijpolitiek in achterkamers en zo elk vertrouwen ondermijnen om de eigen zaak toch maar vooruit te krijgen, is niet correct. En verlies van vertrouwen is een zwaar verlies.

De gevoeligheid van het onderwerp voor de kerk

Ik had ook graag gelezen waarom het schisma, de scheuring van Belgische kerk nu op gang getrokken wordt met het thema van homoseksuele relaties. Waarom niet dezelfde (profetische, heilige) ijver bij de strijd voor het zegenen van tweede huwelijken? Waarom niet dezelfde boosheid voor het thema van vrouwelijke priesters? Waarom niet hetzelfde vuur bij het thema van euthanasie en hulp bij zelfdoding? Of waarom trekken de Belgische bisschoppen nu zo ten strijde tegen hun eigen kerk en zijn ze zo zoutloos als in België een zeer verregaande uitbreiding van de abortuswetgeving op stapel staat?

Waarom? Zeker als je weet hoe delicaat, hoe kies dit thema ligt binnen de kerk.  Ik heb het nergens gelezen maar wel gezien in een cartoon van Zaza.

De paus tegen bisschop Bonny: Bonny, homo’s leven in zonde.

Bisschop Bonny: Dus de homoseksuele kardinalen vliegen eruit?

De paus: Dat kan ik niet maken.

Bisschop Bonny: Want??

De paus: Dan blijft er niemand meer over.

De kerk heeft het afschuwelijk seksueel misbruik van kinderen en jongeren in de kerk nog niet verwerkt. De kerk geeft toe met een ‘gaylobby’ te zitten. Er worden boeken gepubliceerd over de 'homo-cultuur' in de kerk, tot in het Vaticaan toe. Het zijn zo’n gevoelige zaken en dan valt men de kerk van Rome aan onder een regenboogvlag?

De cartoonist Zaza zag het weer heel scherp.

Bisschop Bonny tegen 2 bekende Vlamingen met een homoseksuele geaardheid: Echt waar, ik ben boos en beschaamd. 

De 2 BV’s: Waarom? Aan het standpunt van de Kerk is toch niets veranderd. We zullen je pas geloven als je meedoet … aan de Pride … als love bonny !

Over deze vier onderwerpen leest u meer op De R.K-kerk vandaag.

Wetenschap of ideologie?

Bisschop Bonny verwijst naar nieuwe wetenschappelijke inzichten inzake seksualiteit. Praten we hier over genderideologie? Een Opiniestuk van de rector en vicerectoren van de KULeuven naar aanleiding van het standpunt van het Vaticaan over homoseksualiteit begint dan weer met een relaas van een vader en zijn transgender dochter en de zin ‘Ze kan en mag haar leven invullen zoals zij dat verkiest.’ De paus en heel het Vaticaan vecht in de hoogste regionen tegen de genderideologie en de ideologische kolonisering en hier sluipen deze elementen zomaar in het discours?

Boven alles: de Liefde

Het is een veelgehoorde slogan ‘Liefde is liefde.’ Maar hier springen we niet ver mee.

Boven alles: de Liefde, de Inleiding van de Katechismus van de katholieke kerk (1995) eindigt ermee: “Het is goed te herinneren aan het pastorale principe dat de Catechismus Romanus (1566) aldus heeft uitgedrukt: De hele doelstelling van de leer en van het onderricht moet geplaatst worden binnen de liefde die nooit vergaat. Er moet natuurlijk een goede uitleg zijn van wat men moet geloven, hopen en doen; maar bovenal moet men altijd de liefde van Onze Heer laten doorstralen (...)”

Als de wereld met de kerk in gesprek wil gaan, moet men wel bewust zijn van de inhoud van deze woorden. In zijn encycliek God is liefde (2006) schrijft paus Benedictus dat het woord ‘liefde’ tegenwoordig tot één van de meest gebruikte en ook misbruikte woorden geworden is. En ook in zijn encycliek Liefde in waarheid (2009) schrijft hij: ik weet van de misvormingen van de liefde en van de manieren waarop zij van haar ware betekenis ontdaan werd en nog steeds wordt.

(Zeer pijnlijk) Feit is dat onze Moeder de Kerk vandaag grote liefdeloosheid wordt verweten, door mensen binnen en buiten de kerk. En Bonny staaft in een interview eind april 2021 zijn bewering met cijfers: in het bisdom Antwerpen hebben reeds snel 700 voornamelijk jongeren die liefdeloze kerk verlaten, 2000 mensen hebben zich in Vlaanderen laten "ontdopen".

Over wetenschap, ideologie en het geloof leest u meer op Geloven.

 

SAMENVATTEND, we kunnen het niet voldoende zeggen: onze samenleving staat voor enorme grote wijzigingen en de burger in een democratie is er NIET klaar voor. Zo worden we allen speelbal van een bepaalde elite.

 

Over de verschillende thema’s vindt u informatie op deze site. Of beter, zou u informatie kunnen vinden, want zoals reeds gezegd: dit is een bescheiden, pril ontluikend initiatief in een zeer complexe wereld. Alle hulp is daarom welkom! Klik daarom op ACTIE.